Russia_MapPopulation (2002 census)
1 Moscow 10,382,754
2 Saint Petersburg 4,661,219
3 Novosibirsk 1,425,508
4 Nizhny Novgorod 1,311,252
5 Yekaterinburg 1,293,537
6 Samara 1,157,880
7 Omsk 1,134,016
8 Kazan 1,105,289
9 Chelyabinsk 1,077,174
10 Rostov-on-Don 1,068,267
11 Ufa 1,042,437
12 Volgograd 1,011,417
13 Perm 1,001,653
14 Krasnoyarsk 909,341
15 Saratov 873,055
16 Voronezh 848,752
17 Tolyatti 702,879
18 Krasnodar 646,175
19 Ulyanovsk 635,947
20 Izhevsk 632,140


Plus d'information sur Qwant:

Towns in Russia by population ?